10.4.14

What I love, right now.

 All photos: Field Notes
Bildene viser teksturer, materialer, overflater, farger jeg elsker
-akkurat nå; Papir, metall, lin, treverk og natur. 
Instagram: anmagrittmoenPictures of things I love these days. 
Paper, metal, wood, linen, natural light. 


Pin It!

Ingen kommentarer: